Ökade befogenheter för tullen

Motion 2019/20:1788 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder enligt motionens intentioner vad gäller utökade befogenheter för tullen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje dag lämnar stöldligor Sverige med gods som stulits runt om i Sverige. Om polisen inte får tag i dem som begår brotten kan dessa brottslingar enkelt lämna landet. För några befogenheter för Tullverkets personal att ingripa vid gränskontrollerna finns inte i dagsläget. I dagsläget finns det inte något förbud mot att föra ut stöldgods ur Sverige. Tullen har enbart rätt att göra så kallade utgående kontroller, det vill säga kontroller av fordon som åker ut ur landet, om man misstänker att det rör sig om smuggelgods, till exempel vapen och narkotika.

Om de däremot i samband med en utgående kontroll av misstänkt smuggelgods även hittar stöldgods så tillkallas polis. Men hinner polisen inte komma till platsen innan färjan avgår, så måste tullpersonalen låta dem passera ut ur landet med stöldgodset.

Den enda befogenheten tullpersonalen har rätt till är att hålla personer kvar så länge tullkontrollen pågår. När de sedan är färdiga så måste personalen släppa personen/ personerna.

Tullen lägger idag cirka två procent av tiden på utgående kontroller, oftast har de då på förhand fått tips om att kontrollera ett visst fordon. I åtta av tio fall kommer polisen när tullen ringer, även om det kan ta lång tid.

Vi vet att regeringen har tilldelat Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen ett uppdrag. Utredningens syfte är att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk. Utredningen ska slutredovisas i början av 2020.

Under denna sommar har cirka 80 lantbrukare i Halland blivit utsatta för stölder. Hur många lantbrukare i Stockholms län som har blivit drabbade har vi inga siffror på. Men däremot har ett antal påpeka sin frustation över att stöldligor har varit hos dem eller kollegor. På Facebook har det ofta under sommaren förekommit bilder och varningar för olika bilar/ skåpbilar som cirkulerar i villaområden och beter sig underligt.

Under tiden som utredningen pågår hinner internationella stöldligor begå brott och hinner inte polisen ingripa så kan ligorna lämna landet med stöldgodset. För oss medborgare är det inte acceptabelt att detta ska få fortgå, Regeringen måste agera nu.

Se över möjligheten att ge tullpersonalen befogenhet att hålla kvar personer tills polisen kommer, samt att förbjuda utförsel av stöldgods.

Alireza Akhondi (C)

Per Schöldberg (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)