Ökade möjligheter för studenter att vara förtroendevalda

Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP)

av Annika Hirvonen Falk (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter för studenter att delta i demokratiarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av styrkorna i den svenska demokratin är ett brett deltagande av människor i de politiska partierna och en bredd av människor bland våra förtroendevalda. Genom att underlätta för studenter att fullfölja förtroendeuppdrag kan fler unga och äldre studenter engagera sig i demokratins tjänst.

Ett sätt att underlätta för studenter att vara förtroendevalda är att ge studenter samma rättigheter som arbetstagare idag har att vara lediga för att fullgöra sitt uppdrag. Idag tvingas en heltidsstuderande fritidspolitiker hoppas på turen varje gång ett nytt schema publiceras. Någon rätt till dispens från obligatorisk undervisning för att delta i t.ex. kommunfullmäktiges sammanträden finns inte. En hel kurs riskerar att gå om intet vid frånvaro, och med den också försörjningen genom CSN. Det finns heller ingen ovillkorlig rätt till uppehåll från studier för att fullgöra ett politiskt förtroendeuppdrag på heltid. Inte ens för den som väljs till ledamot av Sveriges riksdag.

Därför föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vikten av att ge studenter lika rättigheter till ledighet från studier för att fullgöra förtroendeuppdrag inom kommun, landsting, regioner och riksdag som arbetstagare har idag.

 

 

Annika Hirvonen Falk (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)