Olaga vapeninnehav

Motion 2011/12:Ju404 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om olaga vapeninnehav.

Motivering

Antalet brott där illegala skjutvapen används har ökat under de senaste åren. I exempelvis Malmö var skjutvapen inblandade i närmare femtio mord- eller dråpförsök och över hundra rån under 2010. Utvecklingen är oroande.

Det finns stora mängder illegala vapen i omlopp men från Polisens sida upplever man många gånger att väldigt lite händer efter att någon anhållits misstänkt för olaga vapeninnehav. Den misstänkte släpps vanligtvis efter förhör på fri fot inom några få dagar.

För att få till stånd en förändring och göra en mer kraftfull markering mot vad som i allra högsta grad är att betrakta som ett allvarligt brott behövs ingen lagändring. Däremot måste praxis ses över. Det finns redan idag utrymme i lagen för en markering mot vapeninnehav. Maxstraffet för olaga vapeninnehav (vapenbrott) är i dagsläget fängelse i upp till ett år och för grovt vapenbrott sträcker sig straffskalan från sex månader till fyra års fängelse. Tyvärr ser man sällan att domstolarna utnyttjar den möjlighet som finns att döma till ett längre straff. Dessutom är den nedre gränsen för brottet dagsböter, vilket vi anser är ett alldeles för milt straff.

För att stoppa den negativa utvecklingen måste någonting göras. Vi vet att denna fråga just nu är under beredning i Regeringskansliet i form av promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6). Vår förhoppning är att den processen ska leda fram till en bättre praxis på området men vill ändå gärna se att regeringen verkar för att den som ertappas med ett illegalt skjutvapen ska dömas till ett kännbart straff.

Hela straffskalan måste utnyttjas och särskilt när det gäller skjutvapen måste brottet tas på stort allvar och leda till att man döms till ett straff som motsvarar den övre delen av straffskalan. Dessutom bör den lägsta nivån – dagsböter – ses över till förmån för ett frihetsberövande straff.

Stockholm den 5 oktober 2011

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)