Ölskatten

Motion 2005/06:Sk227 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sänkt skatt på öl.

Motivering

Jag har tidigare om åren haft stora och långa motiveringar och bakgrunder till varför jag vill att skatten på öl skall sänkas. I år tänker jag därför bara hänvisa till vad jag tidigare sagt och föreslå att skatten på öl sänks.

Jag har i mitt län det stora bryggeriföretaget Spendrups i Grängesberg. Jag är orolig för den utveckling som sker på bryggeriområdet, och vi har sett massor av jobb försvinna. Jag delar den oro som facket inom bryggerinäringen framfört. Deras oro har ju visat sig riktig – massor av jobb har försvunnit.

Sänk skatten på öl.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)