Ölskatten

Motion 2007/08:Sk307 av Jan Andersson och Claes Västerteg (c)

av Jan Andersson och Claes Västerteg (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera ölskatten.

Motivering

För människor i stora delar av södra Sverige är det fullt möjligt att göra en dagstur till Tyskland. För det stora flertalet som gör denna dagstur är målet att ta del av det stora utbudet av förhållandevis billig öl, inte billig tysk öl, utan ofta billig svensk öl. Denna billiga öl har först åkt lastbil till Tyskland för att där bli billigare än den skulle vara hemma i Sverige. Efter lastbilen kommer svenskarna i personbil för att lasta samma öl som lastbilen haft med sig från Sverige. Ölen lastas in i bakluckan på personbilarna i sådana mängder att fordonet är mycket lättstyrt under hemresan.

Som alla redan förstått handlar denna motion om skillnaderna i beskattning av starköl. Vi anser att Sverige bör reformera ölskatten för att på detta sätt minska drivkraften att, med ölköpande som enda mål, göra dagsturer till Tyskland.

Skälen till att göra detta är minskad miljöpåverkan, minskad lönsamhet för smuggling samt att minska ”hemmalagrande” av öl.

Stockholm den 3 oktober 2007

Jan Andersson (c)

Claes Västerteg (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)