Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystads hamn

Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ystads hamn är Sveriges största hamn vad gäller färjetrafik till Polen och Bornholm. Det är också den tredje största hamnen för färjepassagerare. 2014 åkte cirka 700000 bilar, lastbilar och bussar med färjorna till och från Bornholm och Polen. Gods som passerade uppgick till över 3miljoner ton. Trafiken har ökat under många år och beräknas fortsätta öka med upp till 80 procent fram till 2030.

Våren 2015 fattade Ystads kommun ett inriktningsbeslut om att flytta ut hamnen för att på så sätt öka kapaciteten och skapa utveckling inte bara i Ystad utan för näringslivet i hela Skåne. Idag är dock inte E65:an anpassad för den intensiva och ofta tunga trafik som går till och från Ystads hamn. Genomfartstrafiken med såväl godstransporter som personbilar till och från hamnen via Dragongatan går rakt genom staden. En utbyggnad av hamnens kapacitet kommer skapa ytterligare belastning. Därför är det av största vikt att Trafikverket beslutar om åtgärder för att göra Dragongatan mer trafiksäker och framkomlig och få bort köbildningar.

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)