Omorganisation av körskoleutbildningen till gymnasie- och vuxenutbildningen

Motion 2020/21:1898 av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Hanna Westerén och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en omorganisation av körskoleutbildningen till gymnasieskolan och vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I ett modernt samhälle är möjligheten att kunna köra bil väsentlig. Många yrken förutsätter att man har körkort oaktat om man arbetar inom transportsektorn eller omsorgerna. Att ha körkort kan ibland vara en förutsättning om man vill bo på landsbygden, kunna hämta och lämna barn eller för att kunna handla i shoppingcenter som ersatt små butiker i ens närområde. Utanför storstadsregionerna finns heller inte den kollektivtrafiktäthet som skulle krävas för att ställa bilen hemma.

Bilen är ännu en viktig del av samhället och det är sannolikt en generation bort innan den placerar oss alla i baksätet. Samtidigt har det över tid blivit allt svårare och dyrare att ta körkort och många anser sig inte ha råd. Detta kan i sin tur vara en för­klaring till att antalet EU-bilar som endast kräver enklare körkort har ökat. Samtidigt finns det inom gymnasieskolan möjlighet att på fordonslinjen ta körkort som en del av sin grundläggande utbildning.

Eftersom det för många är nödvändigt att ha körkort av både yrkesmässiga och privata skäl blir körkortet en fråga om ekonomisk och social rättvisa. Riksdagen bör därför överväga om inte merparten av körskoleutbildning borde överföras till gymnasie­skolan och motsvarande vuxenutbildning.

 

 

Hanna Westerén (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)