Omprövning av Iranpolitiken

Motion 2022/23:2040 av Azadeh Rojhan m.fl. (S)

av Azadeh Rojhan m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att genom EU öka påtryckningarna på den iranska regimen att släppa alla politiska fångar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka kännbara sanktioner mot regimens företrädare och deras anhöriga och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att terroriststämpla revolutionsgardet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att en internationell solidaritetskonferens anordnas där alla länder som vill ta ställning för demokrati och frihet i Iran ska kunna visa sitt stöd och konkretisera stödet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 16 september dödades Mahsa Jina Amini av den iranska moralpolisen. Skälet till moralpolisens övervåld mot denna unga kvinna var att de ansåg att hon bar sin slöja fel. Mahsa Jina Aminis död blev starten på landsomfattande protester i Iran och kanske världens första feministiska revolution.

Det iranska folket efterfrågar inte längre reformer eller dialog. Det iranska folket ropar efter frihet och demokrati, de vill se ett slut på den islamiska regimen och det 40 åriga förtrycket.

Den iranska regimens svar på protesterna har varit brutalt våld, massarresteringar och tortyr. Iranska parlamentet har dessutom beslutat att avrätta flertal av de som arresterats under protesterna och mycket tyder på att detta kan ske skyndsamt, då regimen vill sprida skräck och på så sätt stävja protesterna. Iranska regimens har byggt upp den mäktiga våldsapparaten Revolutionsgardet för att kunna utöva brutalt våld mot sitt eget folk men också för att aktivt kunna delta i terrorbrott utomlands. Att terroriststämpla Revolutionsgardet och alla dess kopplingar skulle innebära en stor och avgörande förlust för den islamiska regimen.

Medan den islamiska regimen har otaliga lagar om klädsel och moral för män och kvinnor i Iran, lever anhöriga till ledande regimföreträdares idag utanför Iran i lyx och frihet. Samma frihet som iranierna själva förnekas. Frysta tillgångar och inreseförbud hör till åtgärder som därför måste vidtas.

Det har blivit tid för omvärlden att ompröva sin relation till Iran och vara lyhörd mot det iranska folkets vädjan.

Irans inblandning i Rysslands krig i Ukraina bör tas på större allvar. Iran är inte längre enbart ett hot mot sitt eget folk och i regionen, genom proxykrig i Syrien, Jemen, Israel och Palestina. Nu finns iranska vapen och militärt stöd även på europeisk mark.

Det är dags för en uppdaterad Iranpolitik baserad på det iranska folkets önskan om frihet och demokrati. De modiga kvinnor och män som livet som insats intar gatorna i Iran behöver omvärldens stöd för att störta den brutala islamiska regimen i Iran.

 

 

Azadeh Rojhan (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Jytte Guteland (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)