Omskolning för äldre arbetslösa

Motion 2013/14:Ub380 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över studievillkor för äldre arbetslösa som omskolar sig.

Motivering

Industriell avveckling när gamla jobb försvinner, så som har skett i t.ex. Lessebo, Bengtsfors och Olofström, ställer många utan arbete. Det är inte enkelt att klara av den sortens omställning, när man går från ett kanske statusfyllt industrijobb till arbetslöshet, inte ens för unga.

Ungdomar har dock till skillnad från äldre i arbetslivet ofta fler möjligheter att med färsk utbildning, större flexibilitet vad gäller familjesituation, bostad och möjligheter att flytta med jobben. För dem som är äldre, med många anställningsår och kanske mer praktisk erfarenhet än formell utbildning blir omställningen svårare. Med tanke på ålder, försörjningsansvar, hur rotad man är med hus, familj, föreningsliv och kanske ansvar för äldre anhöriga behöver man hantera flera faktorer som kan komplicera en omställning.

För dem som behöver stöd till vidareutbildning eller omskolning behöver man säkerställa att det finns alternativ och möjligheter som hjälper dem att hantera sin situation. Att bara se till att det finns ett utbildningsalternativ och skolor är dock inte tillräckligt utan villkoren kan behöva anpassas. En möjlighet skulle kunna vara att överväga att se över en förändring i regelverket genom att CSN-lån anpassades för äldre i arbetslivet som söker att validera den tidigare erfarenhetens kunskap eller som vill sadla om och byta karriär. Höjningen av åldersgränsen för CSN-stöd som kommer 2014 är ett steg i rätt riktning men kan eventuellt behöva utvecklas med tillägg. Ett annat grepp som kan övervägas är att se över ifall de som börjar studera som del av en omställning kanske ska ha olika villkor vad gäller studietempo.

Samhället behöver se över villkoren och de alternativ som erbjuds för dem som tar eller tvingas ta det stora steget att börja utbilda sig vid universitet, högskolor eller kanske inom den kvalificerade yrkesutbildningen om de som äldre i arbetslivet drabbas av arbetslöshet och behovet av att byta karriär. Människor kan behöva stöd med att hantera de sociala, kulturella och, inte minst, ekonomiska utmaningar som det innebär att sätta sig på skolbänken som femtiofemåring. Med rätt stöd till omskolning kan de återfå en egen försörjning, en ny start i livet och den trygghet som arbete ger.

Stockholm den 26 september 2013

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)