Omvänd ordning vid organdonationer

Motion 2021/22:1819 av Lars Püss (M)

av Lars Püss (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omvänd ordning vid organdonationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bristen på organdonatorer är ett stort problem som leder till onödiga dödsfall. Efter­frågan på organ är betydligt större än tillgången. Cirka 800 personer väntar på ett eller flera nya organ, och i genomsnitt dör en person i veckan medan de väntar.

Det frivilliga donationsregistret innehåller bara en bråkdel av de som är positiva till att donera sina organ. Enligt den statliga utredningen som presenterades den 30 september 2015 är 85 procent av den svenska befolkningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

Det är en aktiv handling som måste till för att man ska acceptera att donera sina organ. I dag är det endast 16 procent av befolkningen som registrerat sin inställning i donationsregistret. För att öka antalet donatorer bör vi istället tillämpa omvänd ordning vid organdonationer. Det ska vara underförstått att alla människor vill donera sina organ och att man måste registrera sig i donationsregistret om man inte accepterar detta. Om det krävdes en aktiv handling för att inte donera sina organ skulle många liv kunna räddas. Detta system tillämpas i andra länder, exempelvis i Spanien. Dessa länder genomför fler transplantationer och räddar fler liv. Det kan vi göra i Sverige också.

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare