Ordning i trafiken

Motion 2021/22:1279 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga omfattningen på hjälmkrav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hjälm på barn i cykelkärra

En cykelkärra ses som en del av cykeln, vilket gör den till ett trehjuligt fordon och därför krävs inte hjälm på barn under 15 år av lagen i dagsläget. Cykeltrafiken blir allt snävare, snabbare och situationen på cykelbanorna på många håll i landet är trängre än någonsin. En trehjuling är visserligen stadigare än en tvåhjuling och visst sitter ett barn mer skyddat i en cykelkärra men givet det tuffa klimatet på en del cykelvägar samt barns känsliga huvuden så känns det ändå rimligt att låta lagen om hjälm för barn under 15 år även omfatta barn i cykelkärra.

Hjälm och elsparkcykel

Elsparkcyklarna är en relativt ny företeelse som spridit sig snabbt. Meningarna om fordonet skiljer sig en hel del åt. Många tycker att det är ett snabbt smidigt sätt att ta sig fram medan andra tycker att det är ett otyg. Oavsett åsikterna kring fordonet så är det rätt snårigt vad som gäller kring framförande av elsparkcyklar.

Om en elsparkcykel klassas som cykel, det vill säga har en maxhastighet på 20 km/h och en motoreffekt på max 250 watt, krävs följande utrustning:

  • bromsar och en ringklocka
  • fram- och baklyse samt reflexer om du kör i mörker
  • hjälm om den som kör är yngre än 15 år.

Det finns kraftfullare elsparkcyklar som närmast liknar kategorin moped. Då ska du ha rätt behörighet för att få köra den, plus hjälm, försäkring och registrering.

Vården har sett en snabb ökning av skador till följd av framförande av elsparkcykel. Merparten av de skador de får ta hand om är skador på huvudet och kanske främst ansiktet. De bedömer att en hjälm med hakskydd skyddar bättre än en vanlig cykelhjälm.

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. Utredningen som lämnade sin slutgiltiga rapport den 1 mars 2021.Dessvärre föreslogs inte att någon form av krav på hjälm för alla klasser av elsparkcyklar och då även för förare som är över 15 år.

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)