Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:539

av Ali Esbati m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Tydligare villkor för F-skatt

5 Bättre utstationeringsregler

5.1 Ändringar av utstationeringsdirektivet och genomförande i svensk rätt

6 Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

6.1 Utvidga systemet med anmälningsplikt

6.2 Utred inkomstskattelagens bestämmelser om fast driftställe

6.3 Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

7 Bättre regelverk vid offentlig upphandling

8 Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES och Schweiz

9 Bättre regelverk kring subventionerade anställningar

9.1 Arbetsgivare som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)