Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2019/20:539

av Ali Esbati m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Tydligare villkor för F-skatt

5Bättre utstationeringsregler

5.1Ändringar av utstationeringsdirektivet och genomförande i svensk rätt

6Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

6.1Utvidga systemet med anmälningsplikt

6.2Utred inkomstskattelagens bestämmelser om fast driftställe

6.3Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

7Bättre regelverk vid offentlig upphandling

8Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES och Schweiz

9Bättre regelverk kring subventionerade anställningar

9.1Arbetsgivare som anställer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-27 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (13)