Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2020/21:431 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:431

av Ali Esbati m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Stärk och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet

5 Tydligare villkor för F-skatt

6 Likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare

7 Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

7.1 Utvidga systemet med anmälningsplikt

7.2 Utred inkomstskattelagens bestämmelser om fast driftställe

7.3 Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

8 Bättre regelverk vid offentlig upphandling

9 Ett rättvist system för arbetskraftsinvandring

10 Bättre regelverk kring subventionerade anställningar

10.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-25 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)