Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:469 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:469

av Ali Esbati m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Stärk och utveckla arbetet mot arbetslivskriminalitet

4.1Ändra sekretessreglerna

4.2Inrätta ett myndighetsgemensamt kansli

4.3Inrätta regionala arbetslivskriminalitetscenter

4.4Nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

5Tydligare villkor för F-skatt

5.1Krav på mer än en uppdragsgivare för att godkännas för F-skatt

5.2Tidsbegränsad F-skatt

5.3Krav på F-skatt för underentreprenörer vid ROT-avdrag

6Likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare

7Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

7.1Utvidga systemet med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)