Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:469 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:469

av Ali Esbati m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Stärk och utveckla arbetet mot arbetslivskriminalitet

4.1 Ändra sekretessreglerna

4.2 Inrätta ett myndighetsgemensamt kansli

4.3 Inrätta regionala arbetslivskriminalitetscenter

4.4 Nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

5 Tydligare villkor för F-skatt

5.1 Krav på mer än en uppdragsgivare för att godkännas för F‑skatt

5.2 Tidsbegränsad F-skatt

5.3 Krav på F-skatt för underentreprenörer vid rotavdrag

6 Likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare

7 Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

7.1 Utvidga systemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)