Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2022/23:1245 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

av Ciczie Weidby m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1245

av Ciczie Weidby m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Stärk och utveckla arbetet mot arbetslivskriminalitet

4.1Stärk myndighetssamverkan

4.2Ändra sekretesslagstiftningen

4.3Inrätta ett myndighetsgemensamt kansli

4.4Regionala arbetslivskriminalitetscenter

4.5Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet

4.6Myndighetsgemensam tipsfunktion för fackligt förtroendevalda

5Tydligare villkor för F-skatt

5.1Krav på mer än en uppdragsgivare för att godkännas för F-skatt

5.2Tidsbegränsad F-skatt

5.3Krav på F-skatt för underentreprenörer vid ROT-avdrag

6Likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare

6.1Ny skadeståndsbestämmelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)