Ordningsvakter - ett kommunalt beslut

Motion 2019/20:536 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en lagändring så att kommunerna äger rätt att sätta in ordningsvakt efter samråd med polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser att fler kommuner har problem med ökande kriminalitet vilket leder till en allt större oro hos kommuninvånarna. En del kommuner har fått till ett bra samarbete med politiken vilket gör att man har anställt ordningsvakter som arbetar på särskilt utsatta platser. Många kommunpolitiker upplever att detta är ett komplement till de övriga kommunala åtgärderna i from av sociala insatser i de stadsdelar som har en negativ utveckling.

Samtidigt som det finns positiva exempel på ett bra samarbete mellan polisen och kommunerna så finns det även negativa exempel där Polismyndigheten säger nej till ordningsvakter trots att kommunerna vill öka säkerheten för de egna kommuninvånarna. I dagens lagstiftning är det polisen som äger det yttersta beslutet. Detta är en ordning som resulterar i en upplevd orättvisa där en del kommuner kan motverka kriminalitet genom punktmarkeringar medans andra kommuner med liknande problem får ett nej.

Jag önskar att en lagstiftning tas fram som gör att det blir kommunerna som efter samråd med polisen fattar beslut om var man vill sätta in ordningsvakter.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)