Ordningsvakter

Motion 2019/20:1594 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ordningsvakters möjlighet att använda spotthuva och benfängsel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisen har i sin dagliga tjänsteutövning tillgång till spotthuva och benfängsel. Detta bör gälla även ordningsvakter.

En ordningsvakt möter i olika situationer personer som biter sig i kinden för att få fram sitt blod i syfte att föra hepatit eller andra sjukdomar vidare genom att spotta i ansiktet. Att ordningsvakter skulle få använda spotthuva skulle bidra till en bättre arbetsmiljö. Ordningsvakter utsätts även för sparkar och slag. I dagsläget får ordnings­vakter göra benlås vilket kan göra ont på personen i fråga. Vid frihetsberöring bör även benfängsel få användas av ordningsvakter. Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)