Öresundsmetro – en nationell angelägenhet

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S)

av Joakim Sandell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Öresundsmetron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsbron öppnades den 1 juli 2000. Den har betytt mycket för utvecklingen av de södra delarna av Sverige, med Malmö som centrum. Arbetspendlingsmöjligheterna ökade över en natt och 2016 var det cirka 13800 personer som pendlade dagligen över Öresund. 2016 uppskattades det dagliga tågresandet vara runt 30000 personer.

Analyserna av den framtida utvecklingen i regionen visar att bron kommer att behöva avlastas med fler förbindelser över Öresund eftersom resandet och godstrafiken förväntas öka mer än dess kapacitet. År 2030 förväntas det varje dag ske 45000–60000 kollektivtrafikresor över Öresund, samtidigt som godsflödena förväntas öka på grund av den nya Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland, när den kommer igång 2028.

Planeringen för Öresundmetron pågår samtidigt som det även finns andra förslag på förbindelser mellan Sverige och Danmark. En förstudie kring HelsingborgHelsingör-förbindelsen startade i juli 2018 och förväntas bli klar 2020.

Med Öresundsmetron kan dagens 1,3 miljoner öka till 2,3 miljoner människor som kan nå en arbetsplats inom en timme. En snabb förbindelse, som går från Malmö centrum till Köpenhamn, kan skapa en arbetsmarknadsmetropol i norra delen av Europa som kan dra till sig näringslivsinvesteringar och talanger från hela världen.

Tanken är att Öresundsmetron ska byggas som en tunnel under sundet och finansi­eringen ska bestå av biljettintäkter, EU-finansiering och statliga medel från båda länderna. Tågresan över bron, som i dag tar 35 minuter till centrala Köpenhamn, ska med metron ta cirka 20 minuter.

Under 2018 bildades det nya partnerskapet Öresundsmetro Executive. Förutom företrädare från de politiska styrena samlar rådet även aktörer från näringslivet och två universitet för att stärka planerna för en Öresundsmetro.

Arbetet för en Öresundsmetro har redan gått igenom tre utredningsfaser, samtliga delfinansierade av EU. Projektet är kopplat till utbyggnaden av Köpenhamns metro, vars nästa etapp börjar planeras i år, och som innebär att det byggs en linje från Köpenhamns hovedbanegård till Amager varifrån Öresundsmetron skulle ta sin början. Detta gör Öresundsmetron angelägen att få upp på nationell nivå inom några år även om själva förbindelsen inte förväntas kunna bli klar förrän 2035.

Det tar alltid lång tid att planera för infrastruktursatsningar. Om vi inte agerar i tid kan det bli för sent för ett klokt beslut i dessa viktiga frågor.

Joakim Sandell (S)

Jamal El-Haj (S)

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)