Organdonation

Motion 2019/20:1942 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skatteverket att, i samband med deklarationen, samla in uppgifter om organdonation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år genomförs över 700 organdonationer i Sverige. Organdonationer som räddar liv. Samtidigt är bristen på organ stor. Över 800 svenskar står idag i kö för en organ­transplantation.

I dagsläget är drygt 1,5 miljoner svenskar anmälda till donationsregistret. Donations­registret medför betydande fördelar vid organdonation, då en familj i den yttersta av kriser inte behöver ta ställning till frågeställningen hur den avlidne skulle se på att donera sina organ. Informationskampanjer har genomförts för att locka fler till registret, men ytterligare insatser behövs.

Ett sätt vore att ge Skatteverket i uppdrag att, i samband med deklarationen, samla in uppgifter om organdonation. På så vis får alla i Sverige en enkel möjlighet att ta ställning kring sina egna preferenser för organdonation.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)