Organdonation

Motion 2021/22:3149 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av obligatoriskt ställningstagande till organdonation i deklarationen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser idag att vi i Sverige har brist på organdonatorer vilket skapar köer av människor som riskerar livet i bristen på organ. Kampanjer av olika de slag har över tid gjorts för att sprida information om vikten av att registrera sig som donator utan att uppnå full effekt. För att på ett träffsäkert sätt samla in aktiva ställningstaganden från landets medborgare bör frågan ställas i deklarationen. Ett enkelt sätt att få in informationen, träffsäkert vore att ställa frågan i deklarationen. Att göra det obligatoriskt att årligen fylla i ett jag eller nej skulle göra att vi ständigt har ett uppdaterat register och därmed kunna rädda liv.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)