Organdonationer

Motion 2019/20:2901 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om organdonationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med organdonation kan många räddas till fortsatt liv. Idag kan du förmedla din vilja i donationsregistret, fylla i ett donationskort eller informera närstående din vilja. Den som inte vill donera sina organ ska självklart inte tvingas till det. Om dina närstående inte vet din om din inställning och du inte på annat sätt förmedlat ett nej så förutsätts det att du vill donera efter döden och om dina närstående inte då motsätter sig det så kan du bli aktuell som donator.

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ. I en statlig utredning 2015 så var hela 85 % positivt inställda till att donera organ efter sin död. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

Mot den bakgrunden bör regeringen se över möjligheten att inom befintlig lagstiftning eller med förändrad lagstiftning få fler genomförda organdonationer.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)