Organdonationsregistret

Motion 2021/22:2444 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skatteverket att, i samband med deklarationen, samla in uppgifter om organdonation, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Varje år genomförs drygt 800 organdonationer i Sverige samt 1300 vävnadstrans­plantationer. Transplantationer som räddar liv. Samtidigt är bristen på både organ och vävnader stor. Över 800 svenskar står idag i kö för en organtransplantation och omkring 30–50 personer dör varje år i väntan på en organtransplantation. Det råder exempelvis brist på hjärtklaffar till små barn. Även vävnader kan som sagt rädda liv och avsevärt förbättra en persons livsvillkor och som ett exempel kan en hornhinna från en avliden person förbättra synen för upp till fem andra personer.

I dagsläget finns omkring 1,7 miljoner svenskar anmälda till donationsregistret. Donationsregistret medför betydande fördelar vid organdonation, då en familj i den yttersta av kriser inte behöver ta ställning till frågeställningen hur den avlidne skulle se på att donera sina organ. Det innebär också att sjukvården inte behöver lägga betydande resurser på att säkerställa sig om att den potentiella donatorns vilja att donera. Informationskampanjer har genomförts för att locka fler till registret, men ytterligare insatser behövs.

En möjlighet vore att ge Skatteverket i uppdrag att, i samband med deklarationen, samla in uppgifter om organdonation. På så vis får alla i Sverige en enkel möjlighet att ta ställning kring sina egna preferenser för organdonation. Då uppemot 80% av den svenska befolkningen enligt undersökningar uppges positiva till att donera sina organ så skulle högst troligt antalet i organregistret troligtvis öka markant. Ytterligare en åtgärd vore att överväga en omvänd ordning där de som inte vill donera organ och vävnader behöver uppge detta, även då skulle förfarandet kunna ske i samband med deklarationen.

Låt oss rädda liv!

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)