Orimliga konsekvenser av skolk

Motion 2013/14:Ub282 av Johan Pehrson (FP)

av Johan Pehrson (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över studiebidragsregelverket så att ett indraget studiebidrag inte automatiskt leder till att övriga ersättningar till familjen påverkas.

Motivering

Det är viktigt att motverka skolk. Den som går i gymnasiet har en skyldighet att vara där om han eller hon accepterat utbildningsplatsen.

Den studerande ungdom som fått studiebidrag men som är frånvarande från sina studier mer än 20 procent, t.ex. genom skolk, är skyldig att betala tillbaka detta bidrag till CSN. För den som är omyndig skickas beslutet om återkrav till den förälder som CSN betalat ut pengarna till. Detta är en rimlig ordning.

Däremot att det mer tveksamt att ett indraget studiebidrag kan leda till att hela familjens övriga bidrag dras in eller minskar för att ett barn på t.ex. gymnasiet skolkar.

Det drabbar familjer hårt om deras flerbarnstillägg, underhållsstöd, rätt till barnpension, beräkning av eventuellt bostadsbidrag påverkas på grund av att ett barn har skolkat.

Unga människor med studiebidrag förväntas att successivt öka sin mognadsgrad och bli kapabla att själva ta ansvar för sina handlingar utan att det alltid indirekt påverkar andra. När ett studiebidrag dras in så påverkar det i regel hela familjens ekonomi. Detta får anses vara tillräckligt kännbart i de flesta fall utan att det dessutom skall ge effekt på andra bidrag som går till den tidigare studiebidragsberättigades familj.

Stockholm den 26 september 2013

Johan Pehrson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)