Oseriös telefonförsäljning

Motion 2017/18:2893 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ovälkommen, oseriös telefonförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många företag har idag problem med bluffakturor och falska muntliga avtal. Detta har tyvärr blivit ett allt vanligare inslag i många svenska företagares vardag. Metoderna har blivit mer och mer avancerade, och falska muntliga avtal klipps och klistras ihop från bandade telefonsamtal. De oseriösa företagen skadar hela branschen, gör det otryggt för konsumenter och kostar rättssystemet arbete och pengar att reda ut. Telefonförsäljning är en stor bransch, inte minst för många ungdomar som kanske får sitt första jobb inom telefonförsäljning. Det är därför det är viktigt att det fortsatt skall finnas telefon­försäljning, men vi måste göra vad vi kan för att få bort de oseriösa aktörerna på marknaden. Ett förslag som man kan studera är möjligheten att kräva att alla samtal som sker mellan näringsidkare och konsumenter och som leder till avtal ska spelas in i sin helhet. Man bör även se över hur man kontinuerligt bevakar telefonmarknaden för att försvåra för de oseriösa aktörerna. Av dessa anledningar bör regeringen se över vad man kan göra för att försvåra för oseriös telefonförsäljning. Exempelvis kan regeringen överväga möjligheten att se över Konsumentverkets informations- och rådgivningsfunktion till företagare, så att de bättre kan skyddas mot ovälkommen telefonförsäljning.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)