Oskuldskontroller

Motion 2019/20:1342 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en egen brottsrubricering för oskuldskontroller bör införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För några år sedan uppmärksammades det att en vårdcentral i Malmö erbjöd oskulds­kontroller. Sedan dess har inte mycket gjorts för att förhindra att oskuldskontrollerna fortsätter. Det måste förändras, oskuldskontroller bör få en egen brottsrubricering.

När media för några år sedan rapporterade att det genomfördes oskuldskontroller inom sjukvården blev reaktionerna med rätta starka. Sedan dess har hederskulturen och parallellsamhällena kommit att granskas allt tätare. Utvecklingen av områden där det svenska rättssamhället är svagt och där alla inte har samma rättigheter måste vara att betrakta som ett direkt hot mot det svenska samhället och demokratin. När unga, företrädesvis tjejer, men även killar, tvingas förhålla sig till religiösa eller kulturella regler som kraftigt begränsar såväl frihet som privatliv behöver samhället reagera till de utsattas försvar.

Sedan det rapporterades om att det genomförs oskuldskontroller i den svenska sjukvården har det inte gjorts särskilt mycket för att få bort dem. Socialstyrelsen har förvisso gått ut och informerat om att det inte är tillåtet att genomföra dem, men varken lagstiftningen eller sjukvården har vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder för att försvåra att det sker och att de som genomför oskuldskontroller får kännbara straff. Idag är oskuldskontroller inte en egen brottsrubricering, vilket innebär att varken utföraren eller beställaren av oskuldskontroller sällan kommer att straffas.

En kriminalisering av oskuldskontroller bör genomföras med en egen brottsrubricer­ing så att både den som utför kontrollen och den som beställer kontrollen kan dömas. Genom att kriminalisera både utförandet och beställandet ges lagstiftningen ett starkare verktyg för att motverka de strukturer som ofta finns kopplade till hedersförtryck. Där­till bör det alltid vara förbjudet att genomföra en oskuldskontroll på någon som är under 18 år, oavsett om personen i fråga inte uttryckligen motsätter sig den. I samtliga fall när någon under 18 år genomgår en oskuldskontroll bör både den som utför kontrollen och den som har beställt kontrollen dömas för brott.

Ska Sverige vara ett land som håller ihop måste rättigheterna vara lika för alla. Hederskulturen måste tryckas tillbaka och det offentliga behöver med större kraft än idag bekämpa alla former av klanstrukturer och könsseparerade parallellsamhällen. Med en förtydligad kriminalisering av brott kopplade till hederskultur tar vi ett viktigt steg för att stärka allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige.

Louise Meijer (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)