Övergrepp mot barn inom FN

Motion 2017/18:936 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i FN och andra relevanta forum verka för att stärka skyddet för utsatta grupper såsom kvinnor och barn i konfliktområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen över har flera hundratals barn vittnat om övergrepp av personer utsända i fredsbevarande insatser de senaste åren. Barn i vissa fall så unga som 8 år som för att få mat, medicin, vatten och kläder måste ställa upp på sex. Det rapporteras även om våldtäkter och gruppvåldtäkter som utförts av FN-personal.

Mellan 2010 och 2016 kom det in 172 anmälningar om sexuella övergrepp mot barn där FN-personal är misstänkta förövare. Det visar FN:s egen statistik.

I mars 2017 kunde Uppdrag granskning avslöja att FN-soldater under flera år systematiskt förgripit sig på utsatta barn på Haiti. Det handlar om mer än 100 militärer, inklusive officerare. Enligt en FN-rapport anklagas minst 55 personer för sexuellt utnyttjande och övergrepp på civila under FN-uppdrag runt om i världen under årets första halvår. Uppgifterna kommer bara en vecka efter att FN meddelat att hela Kongo-Brazzavilles styrka på 600 man skickas hem från Centralafrikanska republiken efter misstankar om sexuella övergrepp.

Men antalet offer är större än antalet anmälningar. Vissa fall omfattar dessutom mer än en förövare. Bakom två av de anmälningar som gjordes i Centralafrikanska republiken, finns totalt 78 barn som blivit offer för sexuella övergrepp.

Det finns mycket i vår värld som är vidrigt. Det en del av FN:s personal gör mot de mest utsatta människorna på vår jord toppar definitivt listan över vidrigheter.

Bara var tredje FN-utredning leder till åtgärder eller straff. FN-personal har immunitet och kan inte ställas inför rätta i det land där de verkar. Och FN har inte själva juridisk möjlighet att döma någon för ett brott. FN är ingen domstol. Det som händer är att den som anklagas skickas hem – om det är en soldat eller polis. Det är hemlandets rättssystem som tar hand om fallet. Då har det ofta gått lång tid och det finns en risk att vittnen och bevis är borta. Om det är en civilanställd utreder FN själva och det kan bara resultera i en administrativ åtgärd – i värsta fall att man får sparken.

I FN:s högkvarter i New York är övergreppen en högst aktuell fråga. Efter Anders Kompass-historien utsågs en särskild samordnare för FN:s åtgärder mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Den nya generalsekreteraren, António Guterres, har satt kampen mot övergreppen som en av de viktigaste frågorna för FN. Alla EU-länder utom Ungern undertecknade nyligen ett avtal som ringar in tre områden:

  • offer för sexuella övergrepp ska hamna i fokus och deras rättigheter tillgodoses,
  • presumtiv FN-personal kontrolleras så att de inte är i riskzonen för att begå sexuella övergrepp, samtidigt som personal och befälhavare utbildas om problematiken,
  • ökat ansvarsutkrävande, i klartext genom att ställa medborgare som utför sexualbrott när de är på FN-uppdrag inför rätta.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)

Avsändare