Överhoppningsbar tid i a-kassan

Motion 2005/06:A343 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa regler i a-kassan.

Motivering

Målet att alla ska ha ett arbete är det viktigaste i vårt samhälle. I den strävan vi alla har för detta hoppas vi att personer med lång frånvaro från arbetsmarknaden ska ha möjlighet att komma tillbaka till ett lämpligt arbete. Många gånger innebär sådan återgång tillfälliga och kortvariga anställningar till en början och behov av perioder med a-kasseersättning däremellan.

Vi har också under senare år infört regler om att sjukersättningar vart tredje år ska omprövas noggrannare än tidigare. Här tror vi att flera kommer att bedömas ha en kvarstående arbetsförmögna i betydligt större utsträckning än tidigare. Det innebär att de inte har kvar sitt tidigare arbete utan är hänvisade till att söka ett nytt arbete på Arbetsförmedlingen. Lagens 17 § A skapar då en alldeles onödig begränsning genom att den innehåller en begränsning av överhoppningsbar tid på 7 år. Den regeln innebär att personen inte har rätt att få a-kasseersättning utan hänvisas till socialbidrag tills man hittar ett nytt arbete. Vi anser att man snarast bör överväga att ändra begränsningsregeln.

Stockholm den 4 oktober 2005

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)