Överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2004/05:A309 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen.

Motivering

Regeringsrätten har i två domar slagit fast att arbete på deltid och föräldraförsäkring för resterade tid upp till heltid inte skall inte betraktas som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att den som arbetar deltid och har föräldrapenning och som blir uppsagd får a-kassan beräknad efter deltidsarbetet. Det bör dock gälla motsvarande regler i arbetslöshetsförsäkringen som i föräldraförsäkringen, där den som t.ex. arbetar halvtid och tar ut föräldrapenning för den andra delen kan behålla sin SGI, och kan få ersättning efter heltidsarbete vid t.ex. sjukdom.

Med anledning av ovan anförda bör en översyn göras av lagen om anställningsskydd (Las) så att den som är föräldraledig och uppbär föräldrapenning inte kan sägas upp under pågående ersättningsperiod.

Stockholm den 1 oktober 2004

Lennart Klockare (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)