Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Översyn av arbetsmiljön för att minska psykisk ohälsa

Motion 2021/22:2006 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av arbetsmiljön inom den offentliga sektorn för att minska den psykiska ohälsan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag ser vi en alltmer stressig arbetsmiljö, och vi ska hinna mer och vara mer delaktiga i alla aktiviteter som samhälle, skola ochkringorganisationer kräver av oss alla. Det är i dag många som inte klarar av det tempo som vi och vårt samhälle har skapat. Det enda du i dag kan bli sjukskriven från är ditt arbete. Det går inte att bli sjukskriven från ditt liv eller ditt livspussel.

I dag ökar antalet personer med psykiatriska diagnoser, och ca 70 procentav dessa är kvinnor. Vi hittar dessa kvinnor framför allt inom offentlig sektor, vilket är en alltmer växande sektor. I dag måste vi ha fler närvarande chefer som i tid kan upptäcka en arbetsmiljö som inte fungerar eller medarbetare som inte klarar av den stress och press som en alltmer krävande arbetsmiljöskapar idag.

Ett exempel är den undersköterska som har arbetat länge inom äldreomsorgen och som vill ge den bästa omvårdnad man kan till sina brukare/patienter. I stället påförs en rad nya arbetsuppgifter kopplade till ett mer datoriserat samhälle, och det blir en för stor stress. Man förväntar sig att undersköterskan ska lägga sitt schema på datorn, rapportera temperatur i kyl/frys ochgöra alla beställningar av förbrukningsmaterial i ett system som är svårt att hantera. Ja, listan kan göras lång. Det enda denna undersköterska vill göra är att ge den enskilde brukaren vård och omsorg, inte alla de övriga kringuppgifterna. Det är dessa uppgifter som ofta leder till psykisk ohälsa. Regeringen måste göra en översyn av arbetsmiljön inom den offentliga sektorn så att vi kan minska den psykiska ohälsan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)