Översyn av automatspelslagen

Motion 2011/12:Kr268 av Magdalena Andersson (M)

av Magdalena Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av automatspelslagen.

Motivering

Olika former av skicklighetsspel faller under automatspelslagen. Det rör t ex datorspelare på s.k. LAN-partyn eller Dreamhack. Det berör också flipperspel. För att anordna spel på flipperspel krävs tillstånd, se 3 § lag (1982:636) om anordnande av automatspel. Det går dock inte att få tillstånd att anordna spel om pengar på flipperspel. Flipper-VM som hölls i Sverige i år höll på grund av att lagstiftningen hindrar prispengar på att stoppas. I sista stund genomfördes den, dock med sänkt status på grund av situationen med priser. En annan tävling (Balac’s Pinball Party) blev däremot avlyst i sista sekunden. Amerikaner, schweizare och fransmän som kommit till Sverige för att tävla fick vända tillbaka.

Problemen med nuvarande lagstiftning är flera. Ett är att priser inom vissa skicklighetsspel såsom flipper, datorspel i nätverk och bordshockey är förbjudna. Ett annat är att det krävs tillstånd att anordna tävlingar inom dessa områden och det är förenat med kostnader i ansökningsavgifter. Ett tredje är att nätverkstävlingar idag är tillståndspliktiga, men att sådana tillstånd av lagtekniska skäl inte kan utfärdas av Lotteriinspektionen. Detta trots att Kammarrätten i Jönköping uttryckt att sådana spel är tillståndspliktiga på samma sätt som flipperspel m fl liknande spel (Kammarrätten i Jönköping den 19 maj 2006, mål 1401-03). En märklig situation – moment 22. Det är självfallet inte tillfredställande att den som vill anordna en nätverkstävling enligt lagstiftning ska begära ett tillstånd som av andra lagtekniska skäl inte går att utfärda. Det synes inte heller vara rimligt att det inte är lagligt att genomföra ett krävande skicklighetsspel med priser i Sverige, oavsett om det handlar om flipperspel eller datorspel. Jag anser därför att automatspelslagen behöver förändras, så att både skicklighetsspel som exempelvis flipper och moderna ”e-tävlingar” kan genomföras. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Magdalena Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)