Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat

Motion 2019/20:2581 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt bland annat Naturvårdsverket är matsvinnet är en stor miljöbov i Sverige i dag. De menar att miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor eftersom det produceras en hel del mat som inte äts upp.

Enligt Naturvårdsverket står varje person i Sverige för runt 74kilo matavfall varje år och då är en stor del av det mat som är fullt ätlig.

Det finns idag många sätt på vilket mat, även färdigproducerad överbliven mat, inte slängs utan skänks bort till hjälporganisationer, säljs på Blocket och liknande. Bland annat får Stadsmissionen årligen cirka 27000 måltider till ett värde av två miljoner kronor. Det är alltså stora belopp som matsvinnet utgör.

Flera kommuner vill sälja överbliven mat från skolbespisningar eller storkök i äldre­omsorgen till personalen till subventionerat pris och har därför ansökt hos Skatteverket om justering av förmånsvärdet för måltiderna. Skatteverket har emellertid avslagit detta.

Vi behöver därför en översyn av förmånsbeskattningen för att minska matsvinnet.

Ann-Britt Åsebol (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)