Översyn av hyreslagen

Motion 2009/10:C496 av Inger Davidson (kd)

av Inger Davidson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hyresinbetalning.

Motivering

Hyreslagen regleras i jordabalken 12 kap. 20 §. Nuvarande utformning är problematisk då den kan medföra problem för den enskilde hyresgästen. Lagen är otidsenligt skriven och ett problem som jag uppmärksammats på är att hyresvärden kan neka hyresgästen att betala hyran till värdens bankgirokonto, om hyresgästen inte har fått OCR-nummer på inbetalningsavin.

Om en hyresgäst avser att åka bort under längre tid och vill betala sin hyra i förskott kan detta innebära svårigheter i de fall hyresavierna inte skickats ut i förväg. Hyresvärdar kan nämligen spärra möjligheten att betala hyran på annat sätt än genom det OCR-kopplade kontot. Saknar hyresgästen OCR-nummer kan han alltså inte betala hyran genom att uppge sitt namn och personnummer. Det är vanligt numera att kontot som hyresgästen betalar in sin hyra till är OCR-kopplat. Därför blir det också svårt för hyresgästen att förskottsbetala. Eftersom det inte är ovanligt att personer vistas utomlands under längre tidsperioder borde systemet med förskottsinbetalning förenklas.

Det finns visserligen en möjlighet att i liknande situationer deponera summan för hyresinbetalningen hos länsstyrelsen. Detta är dock krångligt och för de allra flesta okänt.

Jag anser att det bör utredas om hyreslagen ska kunna ställa krav på hyresvärden att tillhandahålla uppgift om bankgiro- eller plusgirokonto som också accepterar hyresinbetalningar utan OCR-nummer. Det bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 6 oktober 2009

Inger Davidson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)