Översyn av inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:1855 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetskraftsinvandring är idag mycket viktigt för att kunna klara rekryteringsbehoven i många yrken och för att uppmuntra utländska entreprenörer att bygga upp företag i Sverige.

Det är samtidigt viktigt att de som arbetskraftsinvandrar också verkligen kan försörja sig själva på den inkomst de får, och inte belastar de svenska skattebetalarna. Det är därför viktigt och självklart med ett krav på viss minimiinkomst för att få tillstånd att arbetskraftsinvandra.

Regelverket behöver dock reformeras. I dag är kravet enligt Migrationsverkets hemsida en månadsinkomst på 13000 kronor per månad för en löntagare. Detta ligger långt under lägsta kollektivavtalade lön på svensk arbetsmarknad. Det vore därför rimligt att höja inkomstkravet betydligt för den som söker arbetstillstånd i Sverige som löntagare.

Samtidigt finns det problem för entreprenörer och egna företagare som vill bygga upp en verksamhet i Sverige. En nyföretagare tar ofta ut väldigt låg inkomst under uppstartsfasen och återinvesterar mycket i den egna verksamheten. För egenföretagare med F-skattsedel borde därför inkomstkravet i stället justeras nedåt jämfört med idag.

Det finns också goda skäl att skärpa kontrollen ytterligare av anställda arbetskrafts­invandrares inkomst och andra rättigheter för att motverka missbruk av systemet. Samtidigt måste det finnas ventiler som gör att bagatellartade misstag inte medför att ett arbetstillstånd återkallas. En helhetssyn måste tillämpas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)