Översyn av lagen när det gäller drönare

Motion 2016/17:2103 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagar och regler kopplade till användningen av drönare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Användningen av obemannade flygande farkoster, så kallade drönare, har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Det står utan tvivel att dessa farkoster har mycket positiva användningsområden och deras kommersiella nytta befinner sig ännu enbart i sin linda. Drönare kan till exempel användas för att leverera post, dokumentera skogsområden och djurliv, leverera medicinsk utrustning till nödställda på otillgängliga platser och bevakning.

Den ökade användningen väcker dock även många frågor. Det finns anledning att tro att lagar och regler inte har hunnit utvecklas i samma snabba takt som drönartekniken. För att både säkerställa att den tekniska utvecklingen främjas och nyttjas väl och att centrala säkerhetsaspekter kring användningen beaktas bör regeringen göra en översyn av de lagar och regler som är kopplade till nyttjandet av drönare.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)