Översyn av LAS

Motion 2020/21:513 av Emma Carlsson Löfdahl (-)

av Emma Carlsson Löfdahl (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över LAS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

LAS (Lagen om anställningsskydd) är en trygghet för de anställda som ska värnas så långt som möjligt. Tyvärr har dessa regler ibland lett till förödande konsekvenser för vissa företag då de har varit tvungna att säga upp personal som har specifika kunskaper för företaget. En del anställda sitter på så speciella utbildningar och kvalifikationer att företagen inte kan fortsätta sin verksamhet utan dessa. I slutändan kan detta leda till att hela företaget får läggas ner och att alla blir utan arbete.

LAS är också ett hinder för unga personer att komma in på arbetsmarknaden.

En översyn av LAS bör göras för att lätta på regelverket och ge arbetsgivare större möjlighet att undanta viktiga nyckelpersoner vid varsel eller uppsägning.

Emma Carlsson Löfdahl (-)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-29 Granskad: 2020-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)