Översyn av Migrationsverkets tolkningar av lagreglerna kring arbetstillstånd

Motion 2018/19:2234 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av reglerna kring arbetstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det senaste året har vi tagit del av allt för många exempel som beskriver hur Migrationsverket utvisat arbetstagare när det varit arbetsgivaren som begått något misstag. Det senaste i raden i år är till exempel då en arbetsgivare inte betalade ut semesterersättningen på rätt sätt och Migrationsverket ansåg då att arbetstagarens villkor för arbetstillstånd var brutna. Resultatet blev utvisning. Att arbetsgivarens slarv med semesterlönen leder till utvisning för arbetstagaren är inte unikt. Det är tvärtom vanligt, enligt advokat Tryggve Emstedt. Enligt Tryggve Emstedt övertolkar Migrationsverket lagregler som finns till skydd för kollektivavtalen och övrig svensk arbetsrätt. Regeringen bör göra en översyn av Migrationsverkets tolkningar och praxis för att se om dessa strider mot lagstiftningens intentioner.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)