Översyn av regelverket kring blodgivning

Motion 2019/20:934 av Anna Wallentheim (S)

av Anna Wallentheim (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den dolda diskrimineringen kring blodgivning och om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över sina regelverk kring blodgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med jämna mellanrum förs det debatter och kampanjer runt om i Sverige om vikten att ge blod och att vi alla som kan har ett ansvar för att se till att sjukvården har de blodresurser som krävs.

Under de senaste åren har blodgivningen legat på ungefär samma nivå, vilket innebär att ca 3 av 100 donerar blod minst en gång per år. Går man in och kollar statistiken närmare kan man dock se att antalet aktiva blodgivare, där man ger blod minst en gång per år, har minskat samt att de inom kommande år går i pension från sin blodgivning. Därav behövs det idag fler blodgivare för att Sverige ska kunna vara ett självförsörjande land på blodkomponenter även i framtiden. Framförallt då fördelningen av blodet över tid och plats är ojämn, vilket innebär risk för blodbrist i framförallt storstadsområdena.

I Sverige finns det idag ca 95 blodcentraler utspridda över hela landet. Utöver detta finns det också 16 mobila blodgivningsenheter, som genom bland annat blodbussar besöker ca 500 platser över ett femtontal län. Ett system som är uppbyggt för att alla människor i vårt land ska ha möjligheten att bli blodgivare. Detta är såklart bra, men idag råder det en dold diskriminering som begränsar människor möjlighet att donera blod. Idag avvisas nämligen män som har sex med män från landets blodcentraler.

Det går att läsa i Socialstyrelsens texter att män som har sex med män är en riskgrupp, även i fasta relationer, detta då de anser att ”som enskild person kan du endast intyga för egen räkning vilket beteende du har eller har haft, inte för vad din partner har gjort/inte gjort”. Dock verkar detta inte vara ett problem i heterosexuella relationer.

Män som har sex med kvinnor och lever i monogam relation har ingen karens, och vid ny sexpartner måste du avstå från att donera blod i 3 månader. Är du däremot en homosexuell man så krävs total avhållsamhet från sexuellt umgänge under ett helt år för att kunna ge blod. Detta gäller oavsett om du lever i en livslång, monogam relation eller inte.

Idag har vi i Sverige tydliga regler som innebär att allt blod som ges i samband med blodgivning vid varje tillfälle ska testas, detta för att säkerställa att blodet inte innehåller virus eller bakterier såsom hiv, syfilis och hepatit B och C. Utöver detta måste dessutom nya blodgivare lämna ett blodprov vid första tillfället samt genomgå en intervju.

Med tanke på att allt blod som tappas måste testas för att patientsäkras är det därför inte rimligt att män som har sex med män inte kan ge blod på 12 månader.

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)