Översyn av regelverket kring förebyggande sjukpenning

Motion 2021/22:2739 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av förebyggande sjukpenning bör göras så att vi kan få ett enklare regelverk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Förebyggande sjukpenning är en ersättning för förlorad inkomst som en försäkrad person kan få när han eller hon måste vara borta från sitt arbete för att kunna delta i medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering.

Förmånen infördes 1992, och regelverket behöver moderniseras för att förmånen ska bli mer ändamålsenlig och träffsäker i det förebyggande arbetet mot ohälsa och sjukfrånvaro. En försäkrad person kan endast få förebyggande sjukpenning om en behandling eller rehabilitering pågår under minst 25 procent av arbetsdagen. Restiden kan avgöra om en person kommer upp i den tid som krävs för att få rätt till ersättning. I praktiken innebär det att en person som ska delta i en timmes behandling och har lång restid till sin vårdinstans kan få beviljad rätt till förmånen, medan en person med samma behandling och kort restid inte får rätt till förmånen. Försäkringskassan godkänner inte pedagogiska eller sociala inslag, medan hälso- och sjukvården anser att sådana inslag är en självklar del i många behandlingsprogram.

Reglerna för förebyggande sjukpenning fungerar förhållandevis väl när det gäller personer som blir behandlade eller rehabiliterade på grund av kroniska sjukdomar och missbrukssjukdomar, men de fungerar inte när det gäller psykisk ohälsa eller diffusa symtom där en läkare inte har ställt någon diagnos.

Vi ser nu att den psykiska ohälsan ökar och att reglerna för förebyggande sjuk­penning är i stort behov av en översyn för att anpassas till hur verkligheten ser ut, inte minst för att undvika långa sjukskrivningar.

En översyn av den förebyggande sjukpenningen bör göras så att vi kan få ett enklare regelverk.

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)