Översyn av rehabiliteringskedjan

Motion 2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S)

av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringskedjan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det största problemet för dem som är sjukskrivna är idag den så kallade rehabiliterings­kedjan. Rehabiliteringskedjan innebär att en persons arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge hen har varit sjuk.

Under de första 90 dagarna som personen är sjukskriven har hen rätt till sjukpenning om det är så att personen inte kan utföra sitt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos arbetsgivaren.

Efter 90 dagar har hen bara rätt till sjukpenning om inget arbete kan utföras alls hos arbetsgivaren.

Efter 180 dagar har personen rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det gäller inte om Försäkringskassan bedömer att personen med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos arbetsgivaren före dag 366. Då bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även efter dag 180. Det gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Som hörs i skrivningarna ovan är ordet rehabilitering missvisande. Sjukgymnastik, arbetsträning eller ändring av arbetsplatsen finns inte överhuvudtaget beskrivna i lagtexten. Kedjan tar ingen som helst hänsyn till person utan är helt knuten till en tidsaspekt. De första 90 dagarna i en sjukperiod prövas man mot ordinarie arbete, från dag 90 mot alla arbeten på ordinarie arbetsplats och från dag 180 mot hela arbetsmarknaden. Detta innebär att en sjukskrivning längre än ett halvår (180 dagar) knappast är möjlig oavsett vad man är sjukskriven för.

För att göra det ännu svårare tar Försäkringskassan ofta beslut långt innan datum­gränserna uppnåtts. Om man som sjuk kan arbeta deltid går inte detta, Försäkringskassan begär att man säger upp sig och söker arbete på heltid genom Arbetsförmedlingen.

På arbetsgivaren ställs det dock inga större krav vad gäller rehabilitering av de anställda, det är istället den anställde som får bära hela ansvaret för sin sjukdom och rehabilitering.

Alldeles för många rättsfall har visat att detta är ohållbart. Regeringen måste skyndsamt göra en genomlysning av rehabiliteringskedjan och sedan agera utifrån slutsatserna.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)