Översyn av rutinerna för utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta och kriminella

Motion 2021/22:317 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rutinerna rörande utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 1 april 2017 sköts en 43-årig man till döds utanför en hamburgerrestaurang i Uppsala. För att få fast mördarna släppte polisen en övervakningsfilm från platsen som visade förloppet. Filmen visar hur två vitklädda män stiger ut ur en bil för att sedan öppna eld mot mordoffret. Därefter springer förövarna över en parkeringsplats för att åka därifrån i samma fordon som de tidigare anlänt i. Trots att polisen kunde häkta fyra män som misstänktes för inblandning i mordet har mordet än idag inte blivit löst och samtliga fyra släpptes i brist på bevis. Till följd av detta har också en av de misstänka, en 21-årig man, ansökt om skadestånd för de 18 dagar som han var frihetsberövad.

Att den 21-årige mannen i förhand kunnat räkna med att få pengarna är inte särskilt konstigt. Det är nämligen praxis att pengar betalas ut så fort en utredning inte når fällan­de dom. Detta trots att det kan handla om en person som umgås i kriminella kretsar och kanske tillhör en djupt kriminell gruppering som ansvarat för en rad grova dåd. I fallet med den 21-åriga mannen står det klart att han tidigare gripits i Barcelona efter en inter­nationell efterlysning misstänkt för att vara ledande i en knarkhärva och även om han friades för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott dömdes han för grovt penningtvätt­brott. Än värre i detta fall visade det sig att hans DNA funnits på mordvapnet som an­vändes i Uppsala. Det är även klarlagt att han tillhört kärnan i den fruktade så kallade ”Dödspatrullen”, som bland annat ansvarat för en rad skjutningar och mord. Vidare framgår det att han inte var samarbetsvillig under polisförhören och han har ej heller lämnat någon förklaring till varför hans DNA fanns på mordvapnet. Oaktat allt detta och till åklagarens stora besvikelse beviljade JK 21-åringen de 35000 kronor som han hade begärt och mer därtill: Ersättningen höjdes till och med till 43000 kronor.

Det är naturligtvis inte hållbart att grovt kriminella idag enkelt kan plocka ut skatte­medel så fort det inte funnit tillräckligt med bevis för att fälla dem för brott som de med stor sannolikhet varit inblandade i. Mot bakgrund av detta bör riksdagen se över rutiner­na kring utbetalning av skadestånd till misstänka brottslingar i syfte att förhindra att detta sker till så kallade yrkeskriminella.

Markus Wiechel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)