Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Översyn av stödet till organisationer

Motion 2021/22:578 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av stödet till organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av och till diskuteras statens stöd till olika organisationer. Det handlar om allt från fusk med medlemsantal till organisationers påstådda odemokratiska eller i övrigt olämpliga ändamål. Det finns rent av risk för att organisationer som ägnar sig åt rent samhällsomstörtande verksamhet kan beviljas stöd av skattebetalarna.

Det är dags för en grundläggande översyn av regelverket för stöd till olika organisationer.

Det behövs dels ett tydligare regelverk för kommuners och regioners stöd till organisationer, dels en genomgående översyn av regelverken kring statliga stöd och de myndigheter som handlägger dessa stöd.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)