Översyn av svensk narkotikapolitik

Motion 2009/10:So622 av Fredrick Federley (c)

av Fredrick Federley (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av den svenska narkotikapolitiken för att försöka att faktamässigt se vilka resultat de senaste tio årens massiva insatser har haft.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utredningen också ser över kostnaderna för den förda politiken samt alternativkostnaden för att lokalisera resurser till denna prioritering i förhållande till andra områden som lider resursbrist inom rättsområdet.

Motivering

De senaste tio åren har massiva insatser gjorts för att motarbeta handel, distribution och användande av narkotika. Linjen för Sverige har oavsett regering varit benhård såväl inom landet som i fråga om ett stödjande av USA:s ”war on drugs”.

Över hälften av alla som i Sverige har långa strafftider är dömda för narkotikabrott. Samtidigt ser vi inga tecken på att bruk, missbruk eller dödligheten i missbruk på något sätt har minskat som en konsekvens av polisens hårda prioritering av narkotikafrågan.

FN har konstaterat att det inte finns något samband mellan en förbudspolitik och narkotikabruk. Frågan är då om allokeringen av enorma resurser till detta område verkligen ger resultat över huvud taget? Samtidigt kan vi se hur rättsväsendet på andra områden lider stor brist på resurser och där våldsbrott med mera inte hinner prioriteras. Är det så att vi i tio års tid har lagt enorma resurser på något som inte leder någon vart?

Svar på dessa frågor borde sökas i en utredning som gör en hel översyn av den förda narkotikapolitiken, hur den har påverkat bruket av narkotika, kriminella ligor, dödligheten osv. Den bör också göra en djupstudie av resursflöden inom rättsväsendet för att vi ska se om insatserna står i rimlig proportion till resultaten, vilka de nu är.

Stockholm den 6 oktober 2009

Fredrick Federley (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)