Översyn av Transportstyrelsens kontrollverktyg

Motion 2014/15:1284 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsen och åkerierna bör använda kontrollverktyg som redovisar samma resultat vid kontroll av kör- och vilotider.

Motivering

Transportstyrelsen har nu arbetat i nästan 6 år och det är dags att se över dess verksamhet. I dag har Transportstyrelsen ansvar för att kontrollera åkerier och bussföretag. Företagskontrollerna innefattar en undersökning kring hur de företag som lyder under myndigheten har organiserat sin verksamhet i förhållande till de lagar och regler som finns för exempelvis körtider och vilotider. Visar det sig i företagskontrollen att företaget brister i att följa gällande lagar och regler beslutar Transportstyrelsen om att företaget åläggs att betala sanktionsavgifter.

Polisen och Transportstyrelsen använder sig vid företagskontrollerna av ett analysverktyg av fabrikat Octet. Detta analysverktyg erbjuds inte på den civila marknaden, utan är unikt för de kontrollerande myndigheterna. Octet har en rad funktioner som de civila kontrollverktygen ännu inte erbjuder, såsom exempelvis larm om utebliven registrering av start- och/eller slutort. De civila varianterna varnar inte heller för utebliven registrering i mellanliggande period i förarens arbetspass.

De civila analysverktygen räknar, lite förenklat, rent matematiskt på förarnas körtider, raster, dygnsvila och veckovila. Det finns i de olika fabrikaten en stor skillnad i hur informationen presenteras, men gemensamt för samtliga analysverktyg är att de inte varnar för utebliven registrering i mellanliggande period under ett arbetspass. En sådan varning presenteras enbart om det står i konflikt med dygnsvila eller veckovila.

En situation där kontrollerande myndigheter och de företag som kontrolleras använder sig av två olika system som kan ge olika resultat innebär praktiska problem för aktuella företag. Det bör ses över om det finns möjlighet att se till att Transportstyrelsen och företagen använder samma parametrar i företagens analysverktyg och myndigheternas kontrollverktyg.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)