Översyn av vaccinationskampanj

Motion 2021/22:3297 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av vaccinationskampanjer i syfte att säkerställa jämlik tillgång till vaccination och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Vi har under en längre tid genomgått en aggressiv pandemi som drabbat hela världen, och den har inte heller undgått Sverige.

Sverige har 21 regioner, och om man lyssnar på regeringen så är det regionernas ansvar att se till att vi bekämpar den pågående pandemin. Regeringen tror att bara man tillför mer pengar så löser sig hela bekämpningen av pandemin. Det regeringen inte har förstått är att det finns människor bakom denna pandemi – vårdanställda, drabbade av pandemin, anhöriga och kommunanställda som sköter omvårdnaden. Det finns människor på alla nivåer inom alla områden som arbetar dag och natt för att bekämpa den på­gående pandemin.

Detta är en situation som ser likadan ut i hela landet.

Vi behöver en göra en översyn av vaccinationskampanjer i syfte att säkerställa jämlik tillgång till att kunna vaccinera sig.

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)