På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)

av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2011/12:Fi240

av Håkan Juholt m.fl. (S)

På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi

S13002

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5

4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7

4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7

4.2 En värdeburen tillväxt 8

4.3 Sociala investeringar 9

5 Det ekonomiska läget 10

5.1 Återhämtning – men Sveriges rykte som tigerekonomi är betydligt överdrivet 10

5.2 Finanskrisens första fas begränsades till en industrikris 13

5.3 Ökad strukturell arbetslöshet 15

5.4 Sverige dras isär – med försämrade villkor för barn och unga 18

5.5 Utvecklingen på arbetsmarknaden har tydliga urbana förtecken 20

5.6 Starka offentliga finanser – men läget kan snabbt försämras 21

5.7 God
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)