Palliativ vård

Motion 2006/07:So435 av Leif Pettersson och Maria Öberg (s)

av Leif Pettersson och Maria Öberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att etablera ett palliativt kunskapscentrum i Norrbotten.

Motivering

Döden angår oss alla var en utredning som hanterade frågan om palliativ vård. I den utredningen togs frågan upp om kunskapscentrum med inriktning på att understödja palliativ vård. Det är hög tid att något nu görs för att verkställa det som utredningen lyft fram och att stödja en utveckling som stärker vården i livets slutskede. Ett sådant centrum skulle också kunna samverka med universitetsvärlden när det handlar om teknisk utveckling och framför allt informationstekniska lösningar. Därför vore en etablering av ett palliativt utvecklingscentrum i Norrbotten att föredra, då samverkan skulle kunna ske med Luleå tekniska universitet.

Stockholm den 30 oktober 2006

Leif Pettersson (s)

Maria Öberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)