Pant på lågenergilampor

Motion 2017/18:386 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om pant på lågenergilampor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

EU har beslutat att i praktiken förbjuda vanliga glödlampor. Detta för att snabba på en övergång till lågenergilampor.

Tyvärr innebär beslutet vissa risker för miljön eftersom lågenergilampor innehåller farliga ämnen, bland annat kvicksilver, vilket kan läcka ut i mark och vatten om uttjänta lampor kastas i de vanliga soporna, i naturen, eller i behållare för glasåtervinning där tyvärr en del lampor hamnar idag.

Ett system med pant på lågenergilampor skulle kunna öka andelen lampor som återvinns. Regeringen bör därför ta initiativ för överläggningar med producenterna för att införa ett pantsystem för lamporna som en del av producentansvaret.

Till att börja med borde ett pantsystem relativt snabbt kunna införas i Sverige, men målet bör givetvis vara ett gemensamt pantsystem inom hela EU.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)