Papperslösa

Motion 2020/21:306 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:306

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Papperslösa

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

1.1 Ett misslyckande från samhället

2 Politik för att motverka papperslöshet

2.1 Rättssäker och effektiv asylprocess

2.2 Återvändande

2.3 LMA

2.3.1 LMA under coronakrisen

2.4 Verkställighetshinder

2.5 Regularisering

2.6 Arbetskraftsinvandring

3 Papperslösas rättigheter

3.1 Rätt till utbildning

3.2 Rätt till sjukvård

3.2.1 Utsatta för tortyr

3.3 Socialtjänsten

3.4 Arbetsvillkor och fackliga rättigheter

3.5 Våld mot papperslösa

3.6 Gränspolisen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tillsätta en utredning av rättssäkerheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)