Passens giltighetstid

Motion 2019/20:970 av Elin Lundgren (S)

av Elin Lundgren (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över passens giltighetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag får personer som gör ett pass veta att passets giltighetstid är fem år. Det är så upplysningen ser ut och då är det lätt att tro att det man betalar för ett pass också ska göra det giltigt i just fem år.

Länder som vi reser till kan sätta upp egna regler för hur länge passet ska vara giltigt när vi reser till landet. Det är inget konstigt. Men ett inte helt ovanligt krav är att passet ska vara giltigt minst sex månader efter att du påbörjat din resa. Det gäller exempelvis Thailand, ett land som många svenskar semestrar i.

I praktiken betyder det att passen inte kan användas i de fem år som vi säger att de ska gälla i ett antal länder. Med det som bakgrund borde vi utreda om passens giltig­hetstid istället ska vara något längre, för att passet ska vara användbart längre än 4,5 år och mer motsvara de fem år som vi säger att det ska vara giltigt.

Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)