Patientombudsman

Motion 2006/07:So473 av Billy Gustafsson (s)

av Billy Gustafsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att överväga inrättande av en patientombudsman.

Motivering

Tyvärr drabbas en del sjuka människor av läkemedelsskador. Inte sällan är det svårt sjuka människor som råkar illa ut. Det kan i många fall vara svårt för drabbade att hävda sin rätt bl.a. på grund av skälighetsbedömningen i läkemedelsförsäkringen och svårighet att erhålla rättshjälp.

Dessa människor behöver samhällets stöd, och det finns mot denna bakgrund anledning överväga inrättande av en patientombudsman.

Stockholm den 20 oktober 2006

Billy Gustafsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)